Na inicijativu Sindikata hrvatskog vozača, danas je u Uredu gradonačelnika održan sastanak na temu – stanje taksi prijevoza u Gradu Zagrebu, s posebnim naglaskom na problem rada bez potrebnih taksi dozvola i druge nepravilnosti koje bi mogle rezultirati gubitkom 250 radnih mjesta kod poslodavca Oryx grupe, koji najavljuje prestanak poslovanja.

Uz naglasak da je Grad uvijek bio, te da je i dalje krajnje otvoren za razgovore s ciljem uvođenja reda u gradskom taksi prijevozu, u Uredu gradonačelnika odbijena je bilo kakva insinuacija o nepravilnostima u postupanju gradskih službi, budući su gradske službe i dosad po ovako uočenim problemima obavljale nadzor taksi prijevoznika registriranih u Svetoj Nedelji, a koji su radili na području Zagreba.

Grad Zagreb je u skladu s važećim propisima proveo sve postupke za dodjelu taksi dozvola o čemu je odluku donijela Gradska skupština. U okviru svoje nadležnosti, gradonačelnik Milan Bandić poduzimao je potrebne radnje za uvođenje reda i provođenje nadzora nad svim auto taksi prijevoznicima. Po toj osnovi, gradske su službe pisanim upozorenjima i zahtjevima tražile postupanje od nadležnih tijela državne uprave, koja i u okvirima postojećih zakonskih rješenja imaju instrumente za ublažavanje ovakvog stanja.

Zaključeno je da će se inicirati hitan sastanak s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, u čijoj je nadležnosti predlaganje izmjena zakona, provedba inspekcijskog nadzora i sankcioniranje. Upravo to je utvrđeno kao budući osnov za kvalitetnije reguliranje taksi prijevoza, s posebnim naglaskom na mogućnost ograničavanja broja taksi dozvola prema istim kriterijima za sve gradove i županije.

Takvo rješenje, koje se očekuje i koje treba potencirati kroz prijedlog izmjena Zakona, onemogućilo bi dosadašnju situaciju, zbog koje su i nastali aktualni problemi, obzirom da broj taksi dozvola nije jednoznačno zakonom propisan, nego je njihovo utvrđivanje prepušteno jedinicama lokalne samouprave.