Udruga Roditelji u akciji – RODA provodi istraživanje MAJČINSTVO I ŽENE S INVALIDITETOM u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Istraživanje se provodi putem dubinskih intervjua, anketnog upitnika i fokus grupa.

Pozivamo sve žene s invaliditetom u reproduktivnoj dobi od 18 do 50 godina da anonimno popune anketni upitnik (http://bit.ly/1l4tSuo) te da se jave u udrugu Roda ukoliko žele sudjelovati u dubinskom intervjuu ili u fokus grupama (kontakt: [email protected]).

Anketni upitnik namijenjen je ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi bez obzira na to jesu li majke, a na sudjelovanje u dubinskom intervjuu i fokus grupama pozvane su trudnice s invaliditetom i majke s invaliditetom djece predškolskog uzrasta.

Cilj istraživanja

Neki od problema s kojima se susreću žene s invaliditetom jesu sljedeći: nedostatak edukacije o reproduktivnom zdravlju, izostanak edukacije zdravstvenog osoblja za rad sa ženama s invaliditetom, neprilagođenost zdravstvenih ustanova, izostanak odgovarajućih informacija o trudnoći i porodu, posebno onih iz domene zaštite prava pacijenata (pravu na informirani pristanak tijekom skrbi npr. ili pravo na dostupnost), nepostojanje individualnih servisa za roditelje s različitim vrstama invaliditetima,  nepostojanje podrške poput besplatne dadilje ili asistentice za pomoć oko brige za dijete.

Ovim cjelovitim istraživanjem želimo detaljnije doznati kakva je zdravstvena skrb za trudnice i rodilje s invaliditetom, koji oblik podrške je potreban majkama s invaliditetom  te što je potrebno unaprijediti po pitanju njihovih prava.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi čimbenike i okolnosti zdravstvene skrbi trudnica i rodilja s invaliditetom te potrebu za podrškom majčinstvu s invaliditetom kako bi se izradile preporuke svima zainteresiranima za unapređenje položaja trudnica, rodilja i majki s invaliditetom.