Značajan dio plodnog ciklusa vječnog putnika akademskog slikara Duška Šibla posvećen je pokretu, gibanju, kretanju, pomacima, otmjenim ili nervoznim, finim ili strastvenim, neobuzdanim ili otmjenim.

Šibl je raznovrsne forme pokreta oživio u nizu svojih ciklusa ulja ili akrila na platnu, doista različitih formata, ali svi žestoki u volumenu eruptiranih boja.

Ponekad se odlučuje i na naizgled jednostavnu ali vrlo plodonosnu tehniku kolaža, stvarajući i nadalje svoj stvarno nestvarni svijet figura koje nikada ne miruju, uvijek u izraženoj napetosti, u grču, u ekstazi, u oslobođenju udova.

Novi ciklus Duška Šibla kolaža zaronio je u svijet maskiranih figura u plesu, sjena u transu, u obredu, likovi skrivenih lica s čudesnim maskama, tajanstveni i neobjašnjivi, vitki i goropadni, apsolutni vladara osvijetljenog prostora u kome se odvija dramatično gibanje, prizivanje, slanje poruke podzemlju ili nebu.

Ponekad ti likovi sliče glumcima koji se šale i na račun publike koja ih netremice gleda ali i na račun svijeta u kome svi živimo, glumeći svi zajedno.

Šibl maksimalno koristi sve dobre osobine kolaža kreirajući zanimljivi uvijek izazovni likovni opus, neprestano produbljujući svoj interes za fenomen pokreta, za neprikrivenu gestu svojih neumornih plesača.

Likovna vještina uz sugestivno umijeće i iskreno nadahnuće umjetnika i u ovom srčanom ciklusu kolaža Duška Šibla iznjedrilo je izniman rezultat.

Šiblovi su kolaži izrazito životni, prepuni energije i optimizma.

Miroslav Pelikan