Ulaskom u 2024. godinu susreću se za Sveučilište u Zagrebu dvije značajne obljetnice: 150 godina suvremenoga Sveučilišta i kontinuitet od 355 godina postojanja.

Pod zajedničkim nazivom UniART, Sveučilište u Zagrebu objedinjuje i predstavlja umjetničku djelatnost svojih sastavnica ‒ akademija i fakulteta sa ciljem da akademsku zajednicu i javnost približimo umjetničkom djelu, činu i području. Želimo doprinijeti vidljivosti umjetničkoga područja, razvijati svijest o umjetnosti i otvorenost prema specifičnostima umjetničkoga izražavanja, poticati praćenje umjetničkih programa i razvoj publike s osobitim naglaskom na studente Sveučilišta u Zagrebu, kao i na svu mladu populaciju, dotaknuti svaku osobu idejama i emocijama koje proizlaze iz stvaranja, prakticiranja ili jednostavno uživanja u umjetnosti, a možda potaknuti i njihovu osobnu kreativnost. Niz je to najraznovrsnijih umjetničkih izričaja, od pojedinačnih studentskih radova i solističkih nastupa do složenih produkcija multiinstitucionalnih razmjera koji svojom brojnošću i kvalitetom čine stvarni doprinos kulturnom mozaiku grada Zagreba.

Umjetnički kalendar izrađuje se semestralno, a u izradi sudjeluju sastavnice koje imaju umjetničku komponentu te organiziraju i izvode različite oblike umjetničke djelatnosti koje kroz nastavne procese i projekte pripremaju i realiziraju studenti i njihovi mentori: Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Arhitektonski fakultet (Studij dizajna i Studij arhitekture i urbanizma), Grafički fakultet, Katolički bogoslovni fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet (studij Modnoga dizajna).

Studenti umjetničkoga područja čvrsta su poveznica s kulturnim institucijama otvorenima prema izvrsnosti, koje unutar svojega profesionalnoga prostora ovom suradnjom grade perspektivu budućnosti. UniART je tako više od pukoga popisa i opisa projekata, koncerata, izložbi, predstava, revija, predavanja i ostalih javnih događanja u pripremi i izvedbi studenata i njihovih mentora, stalnih i gostujućih profesora u samostalnoj organi zaciji sastavnica s umjetničkom komponentom i suradnji s brojnim institucijama iz područja obrazovanja i kulture. UniART predstavlja razvidno bogatstvo umjetničkih sadržaja,

četvrtak 25. travnja 2024. u 19 sati u zgradi SEECEL-a, Ulica Radoslava Cimermana 88, Zagreb – jugoistočni i sjeveroistočni ulaz održat će se predstavljanje umjetničkog kalendara UniART Sveučilišta u Zagrebu kolažem umjetničkih izvedbi i radova studenata akademija i fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru programa održat će se i panel pod nazivom UniART KREATIVNA BUDUĆNOST – UMJETNIK I UMJETNOST NA TRŽIŠTU. Cilj panel diskusije je okupljanje profesionalaca iz područja kulturne i kreativne industrije, kreiranje platforme za dijalog o temama i problematici sektora vezanih uz kulturnu i kreativnu industriju. Poznati hrvatski umjetnici, alumniji Sveučilišta u Zagrebu, podijelit će svoja karijerna iskustva, savjete i perspektive sa studentima Sveučilišta u Zagrebu i kroz inspirativni dijalog nastojati ponuditi odgovore na izazove koji se nalaze pred umjetnicima danas. Na panelu gostuju istaknuti alumni Sveučilišta: Rene Bitorajac, Davor Bruketa, Ivan Krpan, Petra Slobodnjak, Damir Begović i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković. U panelu će gostovati i prof. dr. sc. Damir Ljubotina te prof. dr. sc. Davor Horvatić, kao članovi Odbora za budućnost.

Moderatorica panela je Ida Prester.