Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, u prvih 6 mjeseci 2022. godine u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1.244.465 registriranih vozila, a njihova prosječna starost iznosi 14,74 godine.

Od ukupno registriranih vozila, njih čak 68,14% staro je 10 i više godina, dok je 14,73% vozila starosti od 6 do 9 godina. Slijede vozila u starosti od 2 do 5 godina (12,79%), a najmanje su zastupljena ona stara do godinu dana (tek 4,33%).

Najviše je novoregistriranih vozila M1 kategorije – osobnih automobila, njih čak 54.429, od čega je novih vozila 23.777, a rabljenih 30.652. Čak je 50% navedenih vozila s dizel motorom, dok je sljedeći najzastupljeniji pogon na benzin (35%), a na trećem su se mjestu našla hibridna vozila (9,9%). Novoregistrirana vozila M1 kategorije koja mogu voziti na benzin i auto plin (LPG), zastupljena su tek 2,35%, dok su najmanje zastupljena ona na električnu energiju (1,32%), hibridna vozila s vanjskim punjenjem (1,11%), vozila koja imaju pogon na benzin i prirodni plin (0,02%) i na kraju vozila s pogonom isključivo na prirodni plin (0,0018%).

Prema statistikama, pogon na dizelsko gorivo najzastupljeniji je i kod vozila M2, M3, N1, N2 i N3 kategorije (gospodarska vozila). Hibridna su vozila zasad još uvijek nisko na ljestvicama zastupljenosti po kategorijama, te jedino u M1 kategoriji dostižu 9,9%. Ipak, uočen je značajan porast broja novih hibridnih vozila M1 kategorije, pa tako ona čine oko 21% novoregistriranih vozila u Hrvatskoj. S druge strane, rabljena hibridna vozila iste kategorije čine tek 2,4% novoregistriranih vozila.

U prvih 6 mjeseci 2022. godine zabilježeno je 5.419 hibridnih vozila, 605 hibridnih vozila s vanjskim punjenjem i 721 vozilo na električni pogon.

„Prva polovica 2022. godine pokazuje da je u Republici Hrvatskoj zastupljeno skoro 70% vozila starih 10 i više godina. Prema dosadašnjim statistikama, taj se broj iz godine u godinu povećava pa su tako vozila tijekom 2020. godine bila prosječne starosti 14,18 godina, dok se 2021. godine ta brojka povećala na 14,34 godine, a sada ponovno uočavamo porast na 14,74%. Premda se nadamo da će se ta brojka ipak do kraja godine smanjiti, povećanje prosječne starosti voznog parka u Republici Hrvatskoj razlog je zašto ne treba zanemariti važnost redovitog održavanja i tehničkog pregleda vozila.“– iznosi Tomislav Škreblin, rukovoditelj tehničkog odjela Centra za vozila Hrvatske.