Obnovljivi izvori energije postali su sve zanimljiviji, atraktivniji i, možda najvažnije, financijski još isplativiji. Međutim, u Hrvatskoj je ugradnja i korištenje obnovljivih izvora energije, pogotovo solarnih elektrana, minimalna.

Zanimljivi podaci:

  • solarne elektrane sudjeluju sa samo 0,6 posto u proizvodnji električne energije u Hrvatskoj
  • Njemačka (koja ima drastično manju insolaciju od Hrvatske) iz svojih iz solara proizvede količinu električne energije koja se u jednoj godini potroši u Hrvatskoj
  • Hrvatska je predzadnja u EU po instaliranoj snazi solarnih elektrana po stanovniku; prva je Nizozemska, a slijede Njemačka i Belgija

Kako bi ugradnja solarnih panela, ali i implementacija obnovljivih izvora energije, postala svima jasnija, ZGRADOnačelnik.hr je početkom 2022. godine pokrenuto projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo – ZAJEDNO.

Da bi se što jasnije i na jednome mjestu objasnilo kako ugraditi sunčanu elektranu na krovu kuće/zgrade, ZGRADOnačelnik.hr je izradio poseban priručnik / ebook, a besplatno ga možete preuzeti na linku:

https://www.zgradonacelnik.hr/savjeti/besplatna-brosura-preuzmite-prirucnik-za-postavljanje-fotonapona-na-krov-kuce-ili-zgrade/959

Tekstovi u priručniku su nastali na temelju do sada objavljenih tekstova na temu obnovljivih izvora energije (više od 200) na ZGRADOnačelnik.hr, a zahvaljujući suradnji s brojnim partnerima projekta OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo – ZAJEDNO. Stoga smo se u priručniku potrudili sažeti sve najvažnije informacije te smo u njemu obradili teme kao što su:

  • Zašto imati solarnu elektranu na krovu
  • O čemu razmišljati prije procesa ugradnje
  • Kako ugraditi sunčanu elektranu na krov
  • Na što paziti kod određivanja veličine i snage elektrane
  • Ima li smisla realizirati solarnu elektranu bez poticaja Fonda

Vjerujemo da će mnogima ovaj priručnik pomoći u procedurama ugradnje te da će ako su sumnjali u prednosti ugradnje ta sumnja sada nestati.

Ugradnja obnovljivih izvora energije put je ka energetskoj samoodrživosti. Na svakome od nas je da procijenimo svoje sposobnosti i mogućnosti te donesemo odluku u pravome smjeru. Vjerujemo da će ovaj priručnik biti dobra podloga za takvu odluku.