Foto: PRESSTijekom kolovoza portal Women in Adria proveo je online istraživanje na temu Utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru u kojem je sudjelovala 321 žena. Istraživanje je pokazalo da je čak svaka druga žena iskusila negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru.

 

Čak 51 posto ispitanih žena iskusilo je negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru, od toga:

43% je dobilo otkaz trudna ili nakon povratka s porodiljnog dopusta
34% je degradirano nakon što su objavile trudnoću ili nakon povratka s porodiljnog dopusta
23% nije promovirano zbog trudnoće i porodiljnog dopusta

Žene su u nepovoljnoj situaciji i kada rode. S obzirom na današnje financijske prilike većina ih se što prije mora vratiti na posao, a u prvim je mjesecima, a i godinama, života djeteta teško uskladiti majčinstvo i karijeru. Stoga žene priželjkuju fleksibilno radno vrijeme barem u tom razdoblju kao što imaju mnoge razvijene zemlje Europe. Prema ovome istraživanju:

51% žena ostaje na porodiljnom dopustu godinu dana
14% do 6 mjeseci a 14% 6-12 mjeseci
21% koristi porodiljni dopust duže od godinu dana

Kao što smo već spomenuli, žene bi htjele fleksibilno radno vrijeme u prvim godinama života djeteta kako bi ostvarile veću ravnotežu privatnog i poslovnog života. Fleksibilno radno vrijeme je važna pretpostavka za povećanje broja žena na vodećim pozicijama.Žene koje su na visokim pozicijama ili imaju takve ambicije na porodiljnom dopustu ostaju do 6 mjeseci. 32% njih navodi da bi rado pristale na aranžman gdje u prvih 6 mjeseci održavaju kontakt s timom telefonom i mailom te nakon 6 mjeseci kombiniraju rad od kuće s odlascima u ured. Tome bi mogao doprinjeti i nedavno pokrenuti projekt Mamforce koji pomaže kompanijama pri uvođenju fleksibilnog radnog vremena.

Kako žene mogu umanjiti negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru?

Žene planiraju trudnoću, ali ne i porodiljni dopust. Porodiljni dopust zahtijeva strateški pristup, od vremenskog plana, sudjelovanja u pronalaženju zamjene, utvrđivanju načina komunikacije te povratka. Ako se radi o dugom porodiljnom dopustu, posebnu pažnju je potrebno posvetiti održavanju i izgradnji mreže kontakata te vještina.

Kako poslodavci mogu aktivnije upravljati porodiljnim dopustom?

Komunikacija tijekom porodiljnog dopusta, sa strane žena i sa strane poslodavaca, je velik problem. Promjene u poslovnom svijetu su danas jako dinamične. Čak i u mjesec dana se mogu desiti velike promjene, tako da je informiranost jako važna osobito ako se radi o ženi na managerskoj poziciji.

Žene trebaju preuzeti inicijativu ovdje jer će poslodavac u protivnom vjerojatno pretpostaviti da ona ne želi nikakvu komunikaciju tijekom porodiljnog dopusta. Na poslodavcu je da se drži dogovora o komunikaciji tijekom trajanja porodiljnog dopusta.

Žene će na taj način vidjeti da se na njih i dalje računa, da njihova karijera ima budućnost što će se pozitivno odraziti na lojalnost prema tvrtci.

Fleksibilno radno vrijeme će omogućiti ženama bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života a poslodavcima manje problema s pronalaženjem odgovarajućih zamjena za žene na porodiljnom dopustu.

Povratak na posao često je povezan s krivnjom zbog ostavljanja djeteta, predrasudama prema ženama s djecom. Tu puno može pomoći mentoring žena iz tvrtke koje su bile u istoj situaciji.