Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski kipar Mata CROata (Mate Turić), autor je već sada, u ovim godinama obimnog skulptorskog opusa, koga čini nekoliko ciklusa.

Mata CROata ponajprije je zapažen po svom iznimnom ciklusu jedara, izvedenog u različitim vrstama kamena, u gotovo svim formatima.

Njegove su skulpture žive, kamena tijela brodova neprestano plove, napeta jedra gonjena silinom vjetra u neprekinutoj su potrazi, u traženju mistične udaljene, skrivene, pa i tajnovite obale.

U najnovijem ciklusu autor je transformirao uobičajeni oblik jedra u piramidanu formu, dodajući izvornom obličju dodatnu simboliku.

Jedro je ključni element u razvoju čovječanstva i njegovih civilizacija, jednako kao i piramide koje su razasute po svijetu.

Ponegdje, jedro se pretvorilo u razvijenu zastavu, valovitu i izloženu iskušenjima prevratničkih, uzburkanih doba.

Mata CROata slobodno i bez ikakvih ustezanja istražuje istaknutu simboliku prošlih vremena, prepunu legendi, povezujući ih s današnjim čovjekom, s aktualnim trenutkom globalnog sela, kao što se uobičava naziva svijet danas.

Što se to trajno i neizbrisivo nalazi u vertikali ljudskog postojanje i ljudske povijesti?

Postoje različiti odgovori.

Umjetnik traži svoje.

Piramidalni oblici jedara Mate CROate plove iz davnine u budućnost.

Miroslav Pelikan