U četvrtak, 15. rujna 2022. u 18 sati galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara izložbu pod nazivom “Tratinska – život ulice”. Ova izložba arhitekta i urbanista Borislava Doklestića je uvod u manifestaciju pod nazivom “Trešnjevka se budi! #3”, kojom nastojimo promišljati neku drugačiju Trešnjevku povezujući stručnjake, građane, udruge, lokalne vijećnike, umjetnike i sve zainteresirane aktere. Izložba se može besplatno pogledati do 7.10.2022.  

Ideja projekta je transformacija TRATINSKE (ceste!) i NOVE CESTE  u gradsku ULICU s pješakom kao bitnim korisnikom javnog prostora. A Staroj Trešnjevci koja gubi svoj identitet i postaje kvart ‘kineskih’ gustoća  ponuditi novu kvalitetu javnog prostora. Osim rehabilitacije života na ulici na račun zauzetosti javnog prostora automobilima, projekt bi trebao ponuditi i povoljnije mikroklimatske uvjete u kvartu grada koji je prema istraživanjima najugroženiji, što se tiče javnih zelenih površina. Bitno povećanje površina za pješačko kretanje, sadnja drvoreda i opremanje ulice za ugodan boravak pješaka promijenilo bi i ponudu uličnih lokala.

Projekt je zamišljen kao složeni gradski projekt koji će osim povećanja pješačkih površina nauštrb voznih traka u Novoj cesti i rekonstrukcije trase tramvaja u Tratinskoj ulici ponuditi zadovoljenje parkiranja za lokalne stanovnike danas uličnog parkinga (parkiranja na pločniku), a sve u skladu sa novim strategijama kretanja u gradu, gdje se javne površine ulica vraćaju pješaku i javnom prijevozu.

Iz teksta kataloga:

“..Pa koje lice nam nudi Tratinaska ulica danas?  Prijateljsko? Gostoljubivo? Živahno? Ili ipak sumorno, pusto,  tužno? Konačnu ocjenu bi ipak prepustio građanima. Moja namjera je učiniti Tratinsku ulicu makar crtežom gostoljubivijom, prijateljskijom, živahnijom… Crtež koji prati novi projekt ulice nastoji ponuditi upravo hodanju gradom primjeren standard i ambijent. I to na račun auta, auta koji je pretvorio Tratinsku ulicu u longitudinalnu garažu sa koridorima za tramvaj i eliminirao pješaka i svu urbanu opremu za pješaka, a nestalo je i gro lokala.”

Borislav Doklestić