Danas, 12. ožujka, u 18,00 sati, u Muzeju grada Zagreba, Opatička 20, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević otvorit će gostujuću izložbu Muzeja Slavonije Osijek pod nazivom Ah, ti kućanski poslovi, autorica Ksenije Katalinić, Radmile Biondić i mr.sc. Marine Vinaj.

Izložba će u Muzeju grada Zagreba biti postavljena do 22. travnja 2012.