Foto: PRESSZagrebačka županija će i sljedeće godine sufinancirati mnogobrojne programe u kulturi s ciljem razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na svom području. Stoga je Zagrebačka županija objavila Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu. Prijave se primaju do 30. rujna 2013. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Sve zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu prijedloge svojih programa do 30. rujna 2013. slati na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974 10 001 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected] tj. na faks 01/6154-041.

Uz popunjeni prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti opširniji opis programa i ostalu dokumentaciju, financijski plan te specificirani troškovnik.

Tekst poziva i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417.