Danas je u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  održana konferencija pod nazivom “Nove vještine, tehnologije i zanimanja budućnosti”. Ova konferencija predstavlja još jedno u nizu događanja kojim se obilježava “Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija”. Na konferenciji se govorilo o tome kako su tehnologije utjecale na promjenu načina poslovanja te kako se to odrazilo na ukupno tržište rada. Razvoj usluga i proizvoda dramatično je napredovao zadnjih godina, a kontinuirana inovativnost i tehnološki razvoj ove je promjene znatno pospješio.

Danas živimo u Cyber svijetu. Mlađe generacije imaju potpuno nove kompetencije, znanja i vještine – oni žive i komuniciraju na drugačiji način i predstavljaju budućnost. S druge strane, starenje stanovništva je veliki demografski faktor koji također utječe na tržište rada, što dovodi do nesklada između ponude i potražnje. Poražavajući je podatak da 43% radne snage u EU nema kvalifikacije za ono što danas traže poslodavci. Broj nezaposlenih je  sve veći, a stagnacija gospodarstva prisutna. Sve su to negativni trendovi koji utječu na smanjenje zaposlenosti. Promjena je neminovna, a obrazovanje i znanje su ključni faktori koji  stvari mogu promijeniti. Budućnost na hrvatskom tržištu rada nije moguće precizno predvidjeti, no mogu se naslutiti neki trendovi. Produžit će se radni vijek, zbog starenja nacije, a time će doći do produženja trajanja karijera. Stoga je važno da poslodavci ulažu u svoje ljude i njihovu naobrazbu. Smanjit će se potražnja za radnicima koji obavljaju rutinske poslove, koje će preuzeti automatika, tehnologija i robotika. Za takav rad bit će potrebna radna snaga koja posjeduju kompetencije za upravljanje tehnologijom, u budućnosti će naglasak biti na radnoj snazi s digitalnim kompetencijama i ICT zanimanjima. Strategija Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom rastu baziranom na znanju, tehnologijama i inovacijama – kao preduvjet u centar postavlja važnost posjedovanja digitalnih kompetencija i informatičkih vještina.

U tako koncipiranom okruženju i društvu osoba koja neće posjedovati digitalne kompetencija neće se moći integrirati u okruženje – bit će isključena. Jedini način da se nosimo sa stalnim promjenama jest kontinuirano ulaganje u cjeloživotno učenje, koje predstavlja ključ uspjeha radne snage u budućnosti, istaknula je gospođa Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svojem izlaganju.

Znanje je ključan faktor i preduvjet koji pruža slobodu, neovisnost i samoodrživost svakog pojedinca. Znanje stječemo cijelog života, kroz obrazovni sustav, radno iskustvo i cjeloživotno učenje. U budućnosti će promjene zanimanja bit poželjne i češće, a način kako se prilagođavati okolini i razvijati se kroz život od presudne su važnosti. Znanje je ključan faktor konkurentske prednosti pojedinca ali gospodarstva u cijelosti. Mnogi od nas se pitaju kamo usmjeriti svoje dijete, na što ga uputiti? Pratite što dijete voli, što ga interesira i zanima. Ako osvijestimo ono što je njemu važno, što ga inspirira – na dobrom smo putu da pronađe motivaciju. Osobe ostvaruju najbolje rezultate tamo gdje rade ono što vole, naglasila je gospođa Sanja Crnković-Pozaić, nezavisni stručnjak za tržište rada u svojem izlaganju.

1 Komentar