Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ danas je dao informaciju da podatci o kratkoročnom stanju kvalitete zraka na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3 ne ukazuju na trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama (PM).

Državni hidrometeorološki zavod vrši mjerenja kvalitete zraka na stanicama za mjerenje Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3, a koje su u vlasništvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Posljedično, kako DHMZ putem svojih prognoza, javnost redovito informira o vremenu, količini peluda u zraku i u ljetnim mjesecima UV zračenju.