Ured za upravljanje u hitnim situacijama je na terenu cijeli dan. 1200 pripadnika Postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba svih gradskih četvrti kao i 550 pripadnika Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba za traganje i spašavanje.

Pripadnici civilne zaštite opće namjene obišli su svoje gradske četvrti i pružili prvu neposrednu pomoć sugrađanima. Trenutno oko 100 pripadnika civilne zaštite opće namjene podiže šatorsko naselje za 500 osoba na lokaciji Trg Franje Tuđmana.

Na terenu je 50 timova s preko 200 građevinskih stručnjaka koji rade brzu procjenu oštećenja zgrada. Ekipe građevinskih stručnjaka procjenjuju oštećenja zgrada prema prioritetima, a nakon pregleda na zgradu će staviti oznaku na vidljivo mjesto. Napominjemo da građevinski stručnjaci rade po posebnim obrascima koji su kreirani upravo za procjenu šteta nakon potresa.

 

Molimo građane za strpljenje i da striktno poštuju oznake na zgradama!

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here