Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor europskog renomea, Matko Trebotić, 30. 01. 2019. predstavlja se s novom samostalnom izložbom „Pedeset godina samoće“ u galeriji Josip Račić.

Ovu su izložbu vidjeli Splićani, u nešto većem formatu, krajem prošle godine.

Da,riječ je o izložbi „Pedeset godina samoće“, koja je otvorena u Splitu 7.12.2018., a u povodu moje prve samostalne izložbe, na isti dan u biblioteci u Bochumu.

Zagrebačka se izložba otvara na kraju siječnja.

Da, organizatori izložbe su Galerija umjetnina iz Splita i Moderna galerija iz Zagreba.Nikako nije riječ o retrospektivi, izlažem samo nove radove na platnu, u Splitu su bili izloženi i radovi na papiru. Izlaže se izbor četrdesetak najnovijih radova.

Ključni element izložbe je Manifest zlatnog križa.

Izlažem Manifest zlatnog križa, 2,1 m x 2,1 metar,obložen zlatnim listićima, na enformelskoj neravnoj podlozi i na njemu piše, ja govorim hrvatski, ja sam umjetnik. To je protest protiv imperijalizma u umjetnosti u zemljama kao što je Njemačka i Amerika, koje vladaju svjetskim tržištem umjetnina, a mali narodi gotovio i nemaju pristup tome.Moj se rad nadovezuje se na Stilinovića koji je 94.. napisao-umjetnik koji ne govori engleski, nije umjetnik. Doista, Manifest zlatnog križa nosi izložbu.

Miroslav Pelikan