Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i ove godine organizira manifestaciju ”Kosci za kosce” kojom želi ukazati na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac u zaštićenom području „Značajni krajobraz Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru”.

Manifestacija će se održati:

u subotu, 6. kolovoza 2016. godine s početkom u 18:00 sati

u Odranskom polju Selcu (Veleševec, Općina Orle)

kod lovačkog doma LD ”Patka”

Cilj manifestacije „Kosci za kosce” je očuvanje jedne od najugroženijih ptica Europe – kosca, koja se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa, i edukacija lokalnog stanovništva o načinu i terminu košnje prilagođenom toj vrsti.

Program manifestacije:

18.00 – Otvorenje manifestacije

  • Predstavljanje rezultata istraživanja ptice kosac na Odranskom polju
  • Informacije o projektu ,,Obnova drvenog mosta na rijeci Odri”

19.00  –  Prikaz košnje ručnom kosom

  • Natjecanje u košnji
  • vožnja konjskim zapregama uz rijeku Odru