Foto: MimaraU Muzeju Mimara 17. rujna otvara se u organizaciji Veleposlanstva Republike Slovačke, Ministarstva kulture Republike Slovačke, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Slovačkog narodnog muzeja – Povijesnog muzeja i Muzeja Mimara, izložba Konstanin i Metodije – braća koja su promijenila svijet.
Godine 2013.

Slovačka slavi dva važna jubileja; dvadesetu obljetnicu osnivanja neovisne države Slovačke i 1150. tu godišnjicu dolaska bizantskih misionara Konstantina-Ćirila i Metodija u Veliku Moravsku.
Izložba je posvećena njihovu djelovanju koje je bitno utjecalo na razvitak jezika, pisma i kulture Slovaka, ali i svih slavenskih naroda.
Konstantin i Metodije su bizantski misionari iz Soluna koji su na poziv kneza Rastislava u 9. stoljeću došli u Veliku Moravsku s misijom širenja kršćanstva. Zahvaljujući njihovu radu papa je prepoznao važnost slavenskog jezika kao dionika kršćanstva i uključio ga u liturgiju, uz latinski, grčki i hebrejski. Uspjesi braće, Konstantina (koji je uzeo svećeničko ime Ćiril) i Metodija osobito su bitni u oblikovanju prvog slavenskog pisma u povijesti – glagoljice.
Dokumenti koji su predstavljeni na izložbi svjedoče o vremenu u kojem su braća živjela i djelovala, te o povijesnim razdobljima u kojima se rađala i razvijala slovačka nacija. Izložba daje povijesni pregled nizom faksimila dokumenata, fotografija i stručnih tekstova.
Kult svetih Konstantina-Ćirila i Metodija ima važnu ulogu u svijesti Slovaka. Oni su od 17. stoljeća stupovi slovačkog nacionalnog preporoda. Baština njihova rada ima značajan udio u osnivanju Slovačke kao države. Njihov simbol dvostruki križ na tri brežuljka nalazi se na slovačkoj zastavi, a njihovo duhovno nasljeđe nagašeno je u temelju državnog Ustava. Bizantski misionari su i danas izvor nadahnuća mnogim umjetnicima.
U cilju podsjećanja na izvore slavenskog jezika i pisma, tako i u smislu osnaživanja vrijednosti pisma i jezika u svijesti naroda, izložba pruža iscrpan uvid u djelovanje Konstantina i Metodija, braće koja su ostvarila značajne civilizacijske pomake u europskoj povijesti.