Naziv događaja: Glazba dobrote
Lokacija: Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6a
Vrijeme: 30.11.2011. u 20 sati
Cijena: besplatno

Dobrotvorni koncert Novoapostolske crkve u RH na kojemu se kupnjom programa donira za školovanje talentiranih učenika i studenata.
Novoapostolska crkva u RH osigurala je financijsku pomoć za plaćanje redovnih troškova školovanja troje talentiranih učenika i studenata te financijsku pomoć za nabavu koncertne svečane odjeće za dva zbora, u vrijednosti od 41.000 kuna.
Zanimljivost koncerta je glazbeni susret harfe i zbora u interpretaciji literature duhovnog i svjetovnog programa. Pod ravnanjem Jasenke Ostojić Radiković izvest će se djela B. Brittena i T. Uhlika. Nastupaju:
Zbor Zagrebački dječaci
Cappella Zinka
Cappella Odak
Diana Grubišić Ćiković, harfa
Mirjana Krišković, harfa