Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje provodi projekt „Love&Respect – prevencija nasilja u adolescentskim vezama“ u okviru kojeg je 2018. godine provedeno istraživanje na reprezentativnom uzorku mladih u dobi od 16 do 26 godina.

Rezultati pokazuju da je 58% mladih doživjelo neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama. 70% mladih izjavljuje da su doživljavali takva ponašanja kroz duži vremenski period.   Najčešće se radi o psihičkom nasilju koje uključuje kontrolirajuće i posesivno ponašanje, izrazitu  ljubomoru i ucjene.

Svaku petu mladu osobu partner/partnerica često provjerava i inzistira znati gdje je i što radi. 1 od 5 mladih doživljava izrazito ljubomorno ponašanje u vezi. 17% mladih doživjelo je u više navrata da partner/ica kontrolira i provjerava njihov mobitel. Nametanje osjećaja krivnje zbog provođenja vremena s prijateljima i obitelji doživljava višekratno 1 od 6 mladih.  1 od 10 mladih kontinuirano doživljava  emocionalne ucjene u vezi (“ako ne učiniš to i to prekinut ću s tobom”), a isto toliko ih doživljava ponižavanje od strane partnera/ice koji/a im govori da „ništa ne vrijede“, „trebaju smršaviti“, „glupi su”.

Projekt Love&Respect se osim u Hrvatskoj, provodi u Austriji, Armeniji, Češkoj, Gruziji, Italiji i Španjolskoj, a uključuje izradu online platforme za mlade i stručnjake/inje koje rade s mladima, interaktivnu kviz aplikaciju i kampanju na društvenim mrežama.

CESI smatra da je rad s adolescentima/cama na prevenciji izrazito važan jer je to razdoblje u kojem se stupa u prve emocionalne i seksualne veze,  a mladi osim prepoznavanja štetnih i nasilnih ponašanja, trebaju naučiti kakve su to kvalitetne veze te uspostavljati odnose koji se osnivaju na ravnopravnosti, poštovanju i povjerenju.  Neophodno je potaknuti mlade da se suprotstave stavovima, ponašanjima i jeziku koji pridonosi diskriminaciji i kulturi nasilja protiv žena.

Nasilje u vezama utječe na fizičko, mentalno, emocionalno zdravlje i dobrobit osoba koje su preživjele nasilje.  Posljedice doživljenog nasilja za djevojke su znatno negativnije i ozbiljnije. Strah, sram, neosviještenost, te nedostatak relevantnih informacija i resursa, razlozi su zbog kojih mladi problem nasilja u vezi uglavnom nastoje riješiti sami, te se najčešće ne odlučuju prijaviti nasilje nekoj odrasloj osobi, kao niti potražiti pomoć izvan grupe bliskih prijatelja/ica.

Stoga, u okviru  16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama (25.11.-10.12. ) CESI provodi kampanju na društvenim mrežama #TeensToo usmjerenu na osvještavanje problema nasilja u partnerskim odnosima koje se događa već u doba adolescencije.