jovanovicMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je svečanu dodjelu ugovora u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava ”Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav”.Ugovori vrijede više od 6,6 milijuna eura, a cilj ovog natječaja jest promicanje jednakih prilika u pristupu obrazovanju za skupine u nepovoljnom položaju pružanjem mjerodavnih usluga.

Na natječaj su se mogli prijaviti dječji vrtići, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, udruge učenika/studenata iz skupina u nepovoljnome položaju, jedinice regionalne i lokalne uprave i samouprave, međunarodne (međuvladine) organizacije, centri za obrazovanje djece/učenika/studenata s invaliditetom, istraživački instituti za provedbu projekata u području povećanog uključivanja predškolske djece/učenika/studenata s invaliditetom kojima je potrebna privremena pomoć ili savjetovanje u obrazovanje te strukovna udruženja stručnjaka u području obrazovanja i rada u zajednici.

[infopunkt 7060 2]

Područja aktivnosti projekata vezana su uz povećano uključivanje predškolske djece/učenika/studenata s invaliditetom kojima je potrebna privremena pomoć ili savjetovanje u obrazovanje, pružanje podrške Romima i drugim nacionalnim manjinama u obrazovanju, izgradnju kapaciteta obrazovnih ustanova te ostale inovativne i istraživačke projekte za socijalno uključivanje u obrazovanju.

[infopunkt 7060 3]

Prema riječima ministra Željka Jovanovića, ova dodjela bespovratnih sredstava doprinijet će sveobuhvatnijem uključivanju djece/mladih iz različitih skupina u nepovoljnome položaju u obrazovni sustav. Poduprijet će se po mjeri osmišljene aktivnosti kojima je cilj socijalno uključivanje djece/mladih iz skupina u nepovoljnome položaju, kao i aktivnosti kojima je cilj izgradnja kapaciteta odgojno- obrazovnih djelatnika kako bi mogli na odgovarajući način odgovoriti na različite potrebe učenika/studenata.

[infopunkt 7060 4]

Ministar je komentirao i buru koja se digla oko promjene datuma održavanja državne mature u jesenskom roku.

”Maturu će u jesenskom roku polagati dvadeset učenika po školi i zbog njih se neće dogoditi nikakav kaos. Izmišljaju se kaosi u obrazovanom sustavu, a kaosi postoje samo u nečijim glavama” poručio je Jovanović.

[infopunkt 7060 7]

Infopunkt.tv