Predsjednik Josipović očekuje da će nastava biti organizirana na način da svaka sekunda bude korisna

Predsjednik Jospivić ističe kako se ne smije događati da djeca “skiću” po školskom dvorištu ili da bez sadržaja provode vrijeme u školi za vrijeme vjeronauka.

Vjeruje kako će se na tragu pravednosti i jednakosti organizirat nastava da svaka sekunda bude iskorištena.