Uredništvo za izdavačku djelatnost Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Javni poziv za objavljivanje knjige dramskih tekstova.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti svi diplomirani dramaturzi, odnosno sve osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij dramaturgije (stekle BA ili MA) na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poziv je otvoren za neobjavljene i originalne dramske tekstove pisane hrvatskim jezikom, neovisno o tome jesu li imali svoju kazališnu praizvedbu, scensko čitanje ili radiofonijsku adaptaciju.

Svaki autor iz točke 2. ovoga poziva može poslati najviše dva dramska teksta.

Uredništvo za izdavačku djelatnost imenovat će Stručno povjerenstvo koje će pročitati dramska djela i napraviti selekciju. Stručno povjerenstvo čine renomirani dramaturzi hrvatskih kazališta.

Tekstove otisnute u četiri (4) primjerka šalju se poštom na adresu: Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb 10000 i elektronskim putem na adresu: [email protected], najkasnije do 1. rujna 2019. godine.

Akademija dramske umjetnosti obvezuje se regulirati autorsko-pravni odnos s naslova izdavanja predmetnog djela na tri godine, sklapanjem nakladničkog pred-ugovora s autorom odnosno nositeljem autorskog prava.

Kada Akademija dramske umjetnosti osigura novčana sredstva putem javnih poziva namijenjenih podršci djelatnosti izdavaštva, Akademija će potpisati nakladnički ugovor s autorom odnosno nositeljem autorskog prava.
U slučaju nemogućnosti Akademije dramske umjetnosti da osigura novčanu podršku za izdanje izabranih djela na ovome natječaju, po isteku od tri godine od objave rezultata natječaja autor izabranog/ih djela raspolaže pravom izdanja naslova s drugim nakladnikom.