Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Duško Šibl, istaknuto je ime aktualnih hrvatskih stvaralaca. Sredinom rujna izlaže na zajedničkoj izložbi s fotografom Željkom Koprolčecom u varaždinskoj galeriji Zlati ajngel.

Izložba se otvara trinaestog rujna.

-Da, izložba se otvara 3., rujna u poznatoj varaždinskoj galeriji Zlati ajngel. Izlažem sa svjetski poznatim fotografom Željkom Koprolčecom, njegove se fotografije nalaze u New Yorku u MoMI. Koprolčec je bio inspiriran mojim radom, vidio je određene sličnosti između svoga pristupa fotografiji ženskom tijelu i moga slikarskoga pristupa ljudskom tijelu. Vidio je sličnost u dinamici, u pokretu, u klaustrofobiji ponekad, u kompoziciji. Drage volje sam prihvatio njegov prijedlog za izložbu.Izlažem desetak svojih slika a on desetak svojih fotografija u galeriji koja ima dvije razine. Radovi neće biti odvojeni već će biti pomiješani. Zgodno je što se izložba održava za vrijeme Varaždinskih baroknih večeri. Dogovor je da bih ja trebao u galeriji po modelu nešto naslikati pred publikom. Jako mi je važan proces rada.

Kako će funkcionirati svijet slika i svijet fotografije, zajedno?

-Bitna je kompozicija. I za sliku i za fotografiju važna je kompozicija. Čovjek sam fotoaparatu sugerira. Svaki fotograf ima svoj način. Kao i u slikarstvu.

Slikate vrlo energično i ta se energija osjeća na Vašim slikama. Na fotografijama se osjeća određena napetost.

-Ponekad ubijem sliku jer je previše energije. Da, na fotografijama se osjeća uzbudljivost.

Slikate najčešće ljudska tijela, naga tijela u pokretu?

-Moje su figure simbol svega, ljudske figure, ne oblačim figure jer ih to sputava. Kada gledam baletnu predstavu ne volim da kostimi sputavaju, volim da se vidi pokret mišića i tijela. Meni je najvažniji pokret.

Vjerni ste slikarstvu.

-Kod mene je to potreba za slikanjem, nužnost. Ne slikam ni zbog slave ni zbog novaca.

Nakon varaždinske izložbe što je u planu?

-Trebao bih imati u Mimari iduće godine, u ožujku, malu retrospektivu, oko četrdeset slika iz svih segmenata moga opusa. Spremam izložbu i za Waldinger u Osijeku. Za ovu godinu pripremam izložbu u Voloskom, nedavno sam se preselio iz Dubrovnika u Opatiju. Za godinu dana izložit ću u Sarajevu moje likove iz Marina Držića za vrijeme filmskog festivala.

Novosti u atelijeru?

-Donio sam slike iz Dubrovnika, spremam se za slikanje. Dubrovačke su slike drugačije od zagrebačkih.

Miroslav Pelikan