Isplata pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta počinje sutra, priopćio je danas Gradski ured za zdravstvo i branitelje.

Navedenu pomoć primit će korisnici prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog prvog, drugog, trećeg i svakog daljnjeg djeteta, koji su to pravo ostvarili u siječnju 2010., siječnju 2011., te u siječnju 2012., na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, kao i korisnici koji su u siječnju ove godine ostvarili pravo na isplatu razlike do prvog obroka za djecu rođenu do 30. lipnja 2011., navodi se u priopćenju.

Pomoć će primiti i korisnici prava za treće i svako daljnje dijete, koji su pravo ostvarili u siječnju 2007., siječnju 2008. i siječnju 2009., na temelju Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta, dodaje se.

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa pronatalitetne politike osigurava Grad Zagreb. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009. koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Također, – ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Visina novčane pomoći od 1. srpnja 2011. iznosi za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine. Za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 3.600 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine. Za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 54.000 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom šest kalendarskih godina.

Prvi godišnji obroci novčanih pomoći isplatit će se u roku 60 dana od konačnosti zaključka o pravu na novčanu pomoć, navodi u priopćenju Gradski ured za zdravstvo i branitelje. (Hina)