U tijeku je savjetovanje Grada Zagreba s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Grad Zagreb predlaže smanjivanje prava roditeljima odgojiteljima.

Stav Instituta Zaposlena mama je kako Institut od početka ukazuje na manjkavosti mjere roditelj odgojitelj. Ona djecu isključuje iz predškolskog odgoja, a majke s tržišta rada.

Diana Kobas Dešković, predsjednica Instituta Zaposlena mama ovom je prilikom izjavila: „Najava smanjenja prava roditelja odgojitelja u Zagrebu još je jedan negativan primjer nestabilnosti politika koje utječu na odluku o planiranju obitelji. Mladima su za planiranje obitelji najvažniji sigurno zaposlenje i stabilna socijalna politika koja omogućava nesmetani roditeljski dopust.

U Institutu Zaposlena mama od početka upozoravamo na neusklađenost mjere roditelja odgojitelja sa stvarnim potrebama roditelja, djece i tržišta rada. Roditelji, tj. dominantno majke koje se odluče na status roditelja odgojitelja trajno smanjuju svoju mogućnost zaposlenja. Naime, nakon nekoliko godina izbivanja s tržišta rada one gube potrebne vještine i ne razvijaju nova poslovna znanja. Ulazeći u dobnu skupinu osoba starijih od 40 godina svrstavaju se u kategoriju nezaposlivih osoba, pa postaju korisnice socijalne pomoći.

Djeca zbog mjere roditelj odgojitelj ostaju bez pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju koje je iznimno važno zbog razvoja kognitivnih i socijalnih vještina. Zbog toga su pri polasku u školu u nepovoljnijem položaju od svojih vršnjaka koji su redovno pohađali vrtić.

Smatramo da je potrebno razvijati stabilne, dugoročne politike koje omogućuju maksimalnu zaposlenost roditelja i odgovarajuću skrb o djeci uz paralelnu podršku poslodavaca ravnoteži privatnog i poslovnog života.“