Nakon provedenog natječaja, imenovani su sljedeći direktori i direktorice u podružnicama i trgovačkim društvima u Zagrebačkom holdingu:

MARINA PAVKOVIĆ – ZAGREBAČKI VELESAJAM
Gospođa Pavković je od 2008. godine do danas član Interdisciplinarnog stručnog tima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao prostorni ekonomist i brand konzultant. Područje njezinog rada je prostorna ekonomika, razvojno programiranje i prostorni branding gradova, područja i regija. Gost je predavač na katedrama za projektiranje i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te također gost kritičar na spomenutim katedrama. Od 2006. do 2007. godine bila je strateški brand menadžer LUSH-a, Fresh Handmade Cosmetics.Od 1996. godine do danas je ujedno i poslovni savjetnik Coop grupe. Bila je savjetnica više gradonačelnika hrvatskih gradova (Otočac, Šibenik, Sinj) iz područja prostorne ekonimike, brandinga i urbanog marketinga. Od 1991. do 1995. godine bila je direktor ART galerije DV Zagreb, a od 1984. do 1990. godine samostalni referent za vanjsku trgovinu u OTP-u Zagreb.
Gospođa Pavković diplomirala je 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2011. godine je na doktorskom studiju na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Društveno je angažirana te je od 2010. godine i članica Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika RH Ive Josipovića.

MARTINA PERIČIĆ- AUTOBUSNI KOLODVOR
Gospođica Peričić ima bogato iskustvo u struci te je od 2006. do 2007.godine bila zaposlena u tvrtki Enex Export-Import kao voditelj prodaje i marketinga, a bila je zadužena za poslove maloprodaje i veleprodaje građevinskog materijala. Od 2007 do 2012. godine radila je kao direktor prodaje i marketinga u tvrtki Degrad u Zagrebu te je bila unaprijeđena na poziciju izvršnog direktora. Gospođaica Peričić diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 2004. godine.

GORDANA POKRAJČIĆ – ZAGREBAČKI DIGITALNI GRAD
Ravnateljicom Ustanove za upravljanje sportskim objektima „Maksimir“ imenovana je u ožujku 2005. godine. Odlukom Uprave društva o izmjeni Odluke o osnivanju podružnice iz srpnja 2006. godine imenovana je direktorom Podružnice Maksimir u sklopu Društva za upravljanje sportskim objektima Zagreb.2007. godine imenovana je zamjenikom direktora podružnice Upravljanje sportskim objektima Zagreb, a od 2011. godine do danas radila je također u Zagrebačkom holdingu u Podružnici Gradskog stambeno komunalnog gospodarstva na radnom mjestu direktora sektora naplate naknada u Sektoru naplate naknada.
Prije zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu radila je u poduzećima Ribnica i Elka. Gospođa Pokrajčić diplomirala je 1991. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

ANTE DODIG – GRADSKA PLINARA ZAGREB
U srpnju 2013. godine imenovan je pomoćnikom predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga. Od 2012. do 2013. godine bio je svajetnik Uprave H1 Telekoma. U Janafu je od 2008. do 2012. godine obnašao dužnost člana uprave. Tijekom 2007. i 2008. godine bio je viši savjetnik u Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije. Od 2002. do 2004. godine bio je direktor Hrvatskog zavoda za telekomunikacije. Dužnost pomoćnika ministra za pošte i telekomunikacije u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza obnašao je od 2000. do 2002. godine. Na radnom mjestu pomoćnika direktora za tehniku i razvoj u tvrtci Promet u Splitu radio je od 1997. do 2000. godine. U Končaru – električni uređaji Split radio je kao rukovoditelj prodaje i rukovoditelj PC postrojenja od 1990. do 1997. godine. Na radnom mjestu rukovoditelja na izgradnji objekata u Radi Končaru – Split radio je od 1985. do 1990. godine. U ATM – Zagreb radio je od 1982. do 1985. godine kao specijalist za mjernu tehniku.
Gospodin Dodig diplomirao je 1982. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. 2007. godine magistrirao je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Član je udruženja inženjera i tehničara Hrvatske. Bio je nositelj projekta izrade Izmjene i dopune Zakona o telekomunikacijama 2001. godine. Bio je član radne grupe Vlade RH za II. fazu privatizacije HT-a. Bio je voditelj radne grupe Vlade RH za restrukturiranje Hrvatske pošte. Bio je nositelj projekta izgradnje Janafovog naftnog terminala na Žitnjaku.

MIROSLAV JERKOVIĆ – GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA
Gospodin Jerković je karijeru započeo u RO Industrogradnja gdje je četiri godine radio kao referent u Birou za organizaciju. 1985. godine zaposlen je u Gradskoj plinari Zagreb na mjestu samostalnog referenta unutarnje kontrole i revizije. 1987. godine postaje šef Službe unutarnje kontrole i revizije. Od 1991. do 1995. godine radio je u GPZ-u kao šef Službe nabave. Od 1993. do 2002. godine obnašao je dužnost člana, a kasnije i predsjednika Povjerenstva za plinifikaciju, nabavku roba i ustupanje radova. Od 1995. do 1998. godine bio je rukovoditelj komercijale, a od 1999. do 2004. godine direktor Sektora za ekonomske poslove. Polovicom 2004. godine imenovan je savjetnikom Uprave za ekonomske, pravne i tehničke poslove u Gradskoj plinari Zagreb. Od 2006. do danas bio je zaposlen u podružnici Stanogradnja.
Gospodin Jerković je diplomirao 1985. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U prosincu 2002. godine položio je ispit za Stečajnog upravitelja.

MILJENKO BENKO – ČISTOĆA
Od rujna 2002. godine zaposlen je u Čistoći na rukovodećem radnom mjestu kao direktor Sektora održavanja, što podrazumijeva organizaciju i kreiranje rada Sektora te koordinaciju s drugim sektorima u podružnici u kreiranju i provođenju poslovne politike podružnice. Sudjelovao je i organizirao informatizaciju Sektora održavanja te je također sudjelovao u uvođenju i ishođenju integriranog sustava za upravljanje kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnišću na radu. Isto tako je sudjelovao u uvođenju biodizela u vozila Čistoće, u projektiranju i izgradnju SOC Jakuševca te ihođenju njegove uporabne dozvole.
Prije zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu, od 1983. do 2002. godine, radio je u poduzećima Elka i Munja na rukovodećim radnim mjestima. Gospodin Benko je završio 1982. godine studij strojarstva i elektrotehnike u Zagrebu. 2002. godine položio je stručni ispit pred komisijom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. 2013. godine izradio je specijalistički rad pri Visokoj školi za sigurnost na temu Mehaničko-biološka obrada otpada u RH.

ŠTEFICA MIHALIĆ – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
U Gradskom uredu za obrazovanje kulturu i sport zaposlena od 1993. godine do danas. 2006. godine imenovana je voditeljicom Odjela za planiranje i održavanje objekata sporta, obrazovanja i kulture. Na ovom je poslu bila zadužena i odgovorna po pitanju planiranja izgradnje objekata i realizaciji investicijskih projekata u vezi s izgradnjom te održavanjem škola i dječjih vrtića kao i ostalih sportskih i kulturnih objekata Grada Zagreba. Od 1995. do 2006. godine bila je stručni savjetnik za planiranje i održavanje sportskih objekata u Sektoru za sport. U istom je uredu bila zaposlena od 1993. do 1995. godine kao stručni suradnik za planiranje i održavanje sportskih objekata. Prije zapošljavanja u gradskoj upravi, od 1987. do 1991. godine, radila je kao nastavnica tehničkog odgoja u OŠ „Vukovina“.
Gospođa Mihalić je diplomirala 1993. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Članica je Komore inženjera građevinarstva – ovlašteni inženjer građevinarstva (članstvo u mirovanju). Članica je predsjedništva Društva građevinskih inženjera Zagreba te je potpredsjednica Kajak-kanu kluba „Matija Ljubek“. Sudjelovala je na više stručnih savjetovanja i međunarodnih skupova.

ZDENKA PALAC – TRŽNICE ZAGREB
Od 1993. godine do danas bila je zaposlena u Zagrebparkingu kao rukovoditelj ureda direktora. Od 1987. Do 1992. godine bila je zaposlena na radnom mjestu tehnologa u Muzičkoj nakladi Zagreb.
Gospođa Palac diplomirala je 1991. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

BOSILJKA GRBAŠIĆ – ZAGREB PLAKAT
Gospođa Grbašić ima dugogodišnje radno iskustvo u gospodarstvi i financijskim institucijama. Specijalizirana je za osiguranja i naplatu potraživanja. Od 1998. do 2005. godine radila je na radnom mjestu direktora pravnih poslova u Partner banci. U Hrvatskoj poštanskoj banci zaposlena je 2005. do 2011. godine kao savjetnik Uprave za pravne poslove, pomoćnik direktora u Sektoru pravnih, kadrovskih i općih poslova te kao izvršni direktor Sektora pravnih poslova.
Gospođa Grbašić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, a pravosudni ispit položila je 2001. godine.

PREDRAG ALEBIĆ – VLADIMIR NAZOR
Od 2010. do 2012. godine bio je direktor u tvrtci Alan d.o.o. Zagreb. Dužnost člana Nadzornog odbora i izvršnog direktora Generalturista obnašao je od 2000. do 2010. godine. Prije toga je bio direktor u tvrtci Alan d.o.o. u vremenu od 1991. do 2000. godine. Od 1989. do 1991. godine bio je predstavnik tvrtke Metaloprerada Biograd. Od 1987. do 1989. bio je pomoćnik direktora u tvrci Gaj Zagreb. Od 1975. do 1986. bio je u Padovi predstavnik tvrtke Franchescini.
Gospodin Alebić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1984. godine.

DRAGUTIN KOSIĆ – UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
Prvo radno iskustvo stekao je na Zagrebačkom aerodromu da bi 1970. godine otišao na odsluženje vojnog roka. 1971. godine zaposlio se u ZET-u kao tehnolog održavanja. Godinu dana kasnije zaposlio se u tvrtki Sportska dvorana u izgradnji kao pomoćnik nadzornog inženjera za elektrostrojarske radove. 1974. godine imenovan je u RO Dom sportova rukovoditeljem tehničkog postrojenja. Od 1985. do 2006. godine radio je na radnom mjestu tehničkog direktora Doma sportova. 2006. godine imenovan je pomoćnikom direktora za tehničke poslove podružnice Upravljanje sportskim objektima u kojoj radi i danas.
Gospodin Kosić završio je studij za inženjere strojarstva i elektrotehnike 1980. godine u Zagrebu.

ANITA UDOVIČIĆ – ZGOS
Od 1995. godine zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a od 2007. godine je bila rukovodeći državni službenik. Bila je na čelu Sektora za održivi razvoj koji u svom djelokrugu ima tri službe i šest odjela. Obavljala najsloženije poslove vezano za koordinaciju i provedbu mjera gospodarenja otpadom (opasnim i neopasnim te posebne kategorije otpada). Izrađivala smjernice za unapređenje sustava gospodarenja opasnim otpadom, planske dokumente gospodarenja otpadom i sanacijama.
Gospođa Udovičić diplomirala je 1994. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Budući da nitko od kandidata prijavljenih na natječaj nije izabran, članovi Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding imenovani su i direktorima u sljedećim podružnicama: Ivan Tolić u ZET-u, Nike Nodilo Lakoš u Zagrebparkingu i Darija Jurica Vuković u Robnim terminalima.

Prilikom odabira kandidata za rukovodeća mjesta u podružnicama i trgovačkim društvima Zagrebačkog holdinga, najvažniji kriteriji su bili stručnost i radno iskustvo kandidata. Stoga su na direktorske pozicije imenovani oni koji iza sebe imaju bogate karijere, o čemu najbolje govore njihovi životopisi. Isto tako vodilo se računa i o omjeru žena i muškaraca koji su imenovani na direktorske pozicije, ali se isto tako, što posebno naglašavamo, vodilo računa o uštedama unutar sustava pa je većina novoimenovanih direktora i direktorica otprije zaposlena u Zagrebačkom holdingu ili Gradu Zagrebu.

www.zgh.hr