Hrvatska prošlost vrlo je bogata različitim događajima, ljudima i pojavama, a čine je također brojni kulturni i društveni čimbenici i modeli. Sveobuhvatna Hrvatska povijest iz godine u godinu autora Hrvoja Kekeza donosi sve značajne trenutke iz bogate hrvatske prošlosti – od prijelomnih bitaka i odluka koje su odredile sudbinu hrvatskoga državnog prostora, preko znamenitih ljudi koji su stoljećima gradili prepoznatljivu hrvatsku kulturu do vrhunskih dostignuća naših umjetnika, sportaša i znanstvenika. U ovoj su knjizi događaji iz hrvatske povijesti stavljeni u kontekst šire − europske i svjetske − povijesti, pa se na dnu svake stranice nalazi lenta vremena s crticama uglavnom iz svjetske povijesti. Hrvatska povijest iz godine u godinu odličan je izbor za sve ljubitelje povijesti i one koji će to tek postati jer su svi važni događaji iz hrvatske povijesti – od doseljenja Hrvata do zbivanja današnjih dana − kronološki poredani i objašnjeni razumljivim jezikom. Knjiga je bogato ilustrirana zahvaljujući velikom broju (oko 700) kvalitetnih arhivskih i suvremenih fotografija, umjetničkih djela, starih razglednica i karata.

Kekez je dosad samostalno i u koautorstvu objavio sedam popularno-stručnih monografija koje je objavio Mozaik knjiga (Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj, Bitke prekretnice hrvatske povijesti, Velikani hrvatske znanosti, Tajanstvena Hrvatska, Velikani hrvatske prošlosti, Neotkrivena Hrvatska, Katolička crkva u Hrvatskoj).

O autoru:

Hrvoje Kekez rođen je 1980. godine u Zagrebu, u kojem je maturirao na Klasičnoj gimnaziji 1998. godine. Dvopredmetni studij povijesti i informatologije (smjer: arhivistika) diplomirao je 2004. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku tezu „Plemićki rod knezova Babonića do kraja 14. stoljeća“ obranio je 2012. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a iste godine na Odjelu za povijest Hrvatskoga katoličkog sveučilišta izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te potom 2017. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Znanstveno se bavi istraživanjima srednjovjekovnoga slavonskog i hrvatskog plemstva, ali i problematikom srednjovjekovnog urbaniteta i perioda osmanske ugroze te proučavanjem hrvatske heraldičke baštine.

Kekez je dosad u raznim inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima radova objavio dvadesetak znanstvenih radova, kao i više desetaka stručnih radova, te održao brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima održanih u inozemstvu i u Hrvatskoj.