Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić, jedan je dio svoga doista opsežnog i kompleksnog opusu posvetio Jacksonu Pollocku i to na sebi svojstven način, varirajući motive američkog umjetnika.

Varijacije slikar temelji na istraživanju kolora a zatim i boja pojedinačno, preko različitih oblika koji nastavaju Jacksonovo djelo do kombinirane dinamike koje karakteriziraju opus.

Žunjić je naslikao nekoliko uspješnih ciklusa posvećenih velikom umjetniku i njegovu djelu.

Žunjić je bazirao svoje cikluse na većim i velikim formatima platna, od jednog metra na više, vješto koristeći i ulje i akril, strastveno slikajući u izazovnom svijetu nefigurativnog slikarstva, slikarstva prepunog zamki i neskrivenih opasnosti.

Tih nekoliko izvrsnih ciklusa Mladena Žunjića, u kojima ponajprije blista igra pojedinih boja uz obavezne energetske silnice koje nezaustavljivo jure i pomiču svakovrsna tijela i forme na njegovim slikama.

Žunjić i druge svoje omiljene teme radi na velikim formatima, s jednakim žarom koristeći široki koloristički dijapazon.

Posebnost Žunjićeva slikarstva jest izraziti osjećaj dojma slobode, oslobođenosti, a koji jasno izvire iz slika, nastao u žestokom sučeljavanju slikara s platnom i bojama.

Ciklus posvećen Jacksonu Pollocku, riječ je o uljima na platnu, 150 x 100 cm, vrlo aktivnog hrvatskog umjetnika Mladena Žunjića, sjajan je primjer slikareve hrabrosti i neutažive želje za otkrivanjem kako vlastitih mogućnosti ali i motiva i tehnika kojima se služimo.

Miroslav Pelikan