Grad Zagreb vlasnik je objekata i zemljišta u Plinarskom naselju i uvodno treba istaći da je rušenje objekata u tom naselju Gradu Zagrebu naloženo još 8.3.1991. godine i to rješenjima Gradskog sekretarijata za prostorno uređenje, komunalne poslove, promet i veze, koje je potvrđeno Vještvom ovlaštenog sudskog vještaka od 22.02.2019. Osim što su objekti ruševni život u istima predstavljao je ugrozu za zdravlje kako je to razvidno iz mišljenja Gradskog ureda za zdravstvo od 11.02.2019.

Nažalost rušenje objekata godinama je odgađano zbog činjenice da su bili kontinuirano bespravno zaposjednuti od strane socijalno ugroženih osoba. Grad Zagreb je tijekom proteklih više od 20 godina pokušavao riješiti problem Plinarskog naselja, prije svega dodijelivši 69 stanova osobama koje su imale valjanu dokumentaciju o korištenju objekata i 10 stanova osobama koje su ispunjavale uvjete za stambeno zbrinjavanje. Dakle, iako je Grad sustavno dodjeljivao stanove, preseljavao korisnike i onesposobio prazne objekte iste su novi bespravni korisnici obnavljali i zaposjedali obrazlažući to nemogućnošću pronalaska drugog smještaja.

S obzirom na to da je Grad Zagreb postupajući po Odluci o najmu stanova korisnicima navedenih objekata osigurao stambeno zbrinjavanje u gradskim stanovima stekli su se uvjeti za provođenje navedenih rješenja o rušenju.

Uklanjanje objekata započelo je danas 04.07.2019. nakon što su svi dosadašnji korisnici objekata u mirnom postupku ispraznili i zapisnički predali Gradu Zagrebu bespravno zaposjednute objekte u Plinarskom naselju.

Poznato je da su većinu stanovnika Plinarskog naselja činili pripadnici Romske nacionalne zajednice, to se ovim putem Grad Zagreb zahvaljuje Vijeću romske nacionalne manjine Grada Zagreba, saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju te Savezu Roma Hrvatske „Kali Sara“ na suradnji u kontaktima s romskom zajednicom, ujedno zahvaljujemo se na suradnji svim službama koje su sudjelovale u rješavanju ovoga problema.

Od osamnaest obitelji koje su koristile objekte u Plinarskom naselju, njih 8 zbrinuto je stanovima na adresi Novi Petruševec 8, dok je preostalih 10 obitelji useljeno u gradske stanove na drugim lokacijama.

Na koncu još jednom naglašavamo da je zgrada u Novom Petruševcu 8 gradsko vlasništvo, da je objekt kupljen i legaliziran kao stambeno-poslovna zgrada i posjeduje valjanu dokumentaciju o sigurnosti i uporabljivosti. Dakle, zgrada u Novom Petruševcu 8 novi je dom za 29 socijalno ugroženih zagrebačkih obitelji koje nisu i nemaju mogućnost svoje stambeno pitanje riješiti na drugi način.