Vodeći sustavnu brigu o potrebama najranjivijih skupina građana, osobito mladih osoba s invaliditetom, od školske/akademske 2007./2008., Grad Zagreb je po prvi puta dodijelio stipendije učenicima i studentima s invaliditetom. 

Kako je Grad Zagreb priopćio na svojim službenim stranicama (www.zagreb.hr), stipendije se dodjeljuju temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 17/09, 17/10 i 14/12).

Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Odluka) su propisani opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije, te prava i obveze korisnika Stipendije.

Temeljem Odluke, Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba, a objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije za učenike i studente s invaliditetom, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zadaća Povjerenstva je da utvrdi prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 20% za učenike i 30% za studente prosječne netto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2014./2015.

Molba za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2014./2015.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2014./2015.

Molba za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima s invaliditetom za škoslku godinu 2014./2015.