Udruga za terapijsko jahanje “Nada“ – Vrbovec je humanitarna neprofitna organizacija čiji se rad temelji na entuzijazmu pojedinaca, a financira se gotovo isključivo donacijama.

Terapijsko jahanje je uporaba konja u svrhu postizanja različitih terapijskih ciljeva, od fizičkih do kognitivnih i emocionalnih, a korist od terapijskog jahanja imaju osobe s različitim oblicima fizičkih, mentalnih i/ili emocionalnih oštećenja. Svrha udruge je kao i drugih sličnih udruga u zemlji i inozemstvu, da takvim osobama pruži uvjete za izvođenje takve terapije. Među polaznicima programa naše udruge najviše je djece, s vrlo različitim medicinskim dijagnozama.

Aktivnost udruge uvjetovana je držanjem potrebnog broja odgovarajućih konja i dovoljnim brojem volontera osposobljenih za sigurno izvođenje svih oblika terapije iz programa udruge. Za pribavljanje donacija za pokrivanje materijalnih troškova djelovanja udruge, ali i za okupljanje entuzijasta – volontera koji nakon obuke sudjeluju u radu s djecom, od presudne je važnosti da se najširu javnost upozori na životne potrebe jednog vrlo ranjivog dijela društvene zajednice kojem pomoć te zajednice može značajno poboljšati kvalitetu života.

Internet adresa:www.nada-vrbovec.hr
Broj računa: HR2223600001101897373 Otvoren kod banke: Zagrebačke banke