Predavanje Multikulturalizam i rasizam, Centar za kulturu Trešnjevka, 20 sati, sudjelovanje je besplatno (zainteresirani se mogu prijaviti na telefonski broj 3027 411)

Dio šireg projekta kojim se želi predstaviti multikulturalističke ideje, politike i prakse u svijetu, ali isto tako utvrditi i prikazati multikulturnu stvarnost Zagreba i Hrvatske te raspraviti mogućnosti primjene multikulturalističkih ideja i modela u Hrvatskoj

Autor i voditelj projekta: prof. dr. sc. Saša Božić

Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, tel. 3027 411, http://www.cekate.hr