Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Bojan Dolenec, autor poticajnog i obećavajućeg opusa, izlagač na nizu dobro prihvaćenih samostalnih izložbi, proteklih se dana većinom prepušta magičnoj moći akvarela, kreirajući vrlo zanimljivi ciklus na formatu A 4, bilježeći mnogobrojne krajolike, daleke i udaljene, bliske istodobno, nepoznate zemlje i posve neznana mora, bilježeći svoje doživljaje, razmišljanja, ali i emocije o stvarnosti koju je nakratko napustio za vrijeme imaginarnog putovanja.

Svježina akvarela privlačnih motiva uzvisina iznad mora, nezaustavljivih jata malih crnih ptica, uspavano ili pak razljućeno more što prijeti, čudesno šareno drvo u pustinji, tamna brda, neprikriveno neprijateljska, niz je vrlo lijepih i iskreno naslikanih poetskih zapisa o sanjanom i ipak na trenutke dosegnutom nesvakidašnjem volumenu, u kojem je, samo naizgled sve isto, ali to je novi, sasvim drugačiji svijet slobodnih kretnji i misli.

Kreirajući niz svojih sjećanja s imaginarnih putovanja, Dolenec nezadrživo putuje sve više šireći svoje horizonte, upoznajući i nas s tim misterioznim geografskim širinama.
Ciklus akvarela Bojana Doleneca iskreni je doprinos umjetnika aktualnoj likovnoj produkciji, vješto i energično izveden.

Svakako bi bilo zanimljivo vidjeti pojedine fragmente ovoga dnevnika sa zamišljenih putovanja u akrilu na platnu.

Miroslav Pelikan