Zagrebački centri za kulturu okupljeni u projekt kvARTura ove godine organiziraju zajedničko predstavljanje svog rada, a koje će se u svakom od 13 centara održati 21. rujna od 10 do 22 sata.

Tog će dana u sklopu manifestacije nazvane Vrata širom otvorena svaki Centar predstaviti programe koje nudi. Tijekom cjelodnevnog programa posjetitelji će moći sudjelovati u prezentacijama likovnih programa, lutkarskim i plesnim radionicama i tribinama. U centrima će se održati i izložbe nakita, etno radionice, akrobacije na svili, radionice bubnjeva i filmske projekcije, a tijekom večernjih sati ogranizirani su brojni koncerti i predstave. Svi programi su besplatni.

U sklopu projekta Dani centara za kulturu u studenom će se održati i okrugli stol na temu – Uloga centara za kulturu u novom kontekstu: od europske do lokalnih perspektiva.

Svi ti projekti dio su kvARTture – pojektnog umrežavanja, a koje su zagrebački centri za kulturu započeli lani. Svaki centar nositelj je jednog programa, a umrežavanjem se određeni program odvija u centru nositelju programa ali i u svim ostalim centrima koji su članovi kvARTure. Ispreplitanjem raznolikih programa na više lokacija kvARTura okuplja, povezuje i potiče na međusobnu suradnju velik broj udruga, umjetnika, aktivista, studenata i samostalnih istraživača, a građanima pruža mogućnost sudjelovanja u nizu raznovrsnih i besplatnih sadržaja.

Takvo je umrežavanje Centara nužna pojava, gledana u kontekstu uklapanja domaće kulturne scene u europsku scenu, pri čemu Centri zadržavaju svoj lokalni karakter i programske specifičnosti, ali i proširuju svoj društveni, umjetnički i kulturni utjecaj.

Europska dimenzija razmjene dobrih praksi vitalno je pitanje ne samo međusobne razmjene komunikacija već i odgovora centara na nove kulturne izazove kao što su međusobni projekti, partnerstva i koprodukcije.