Ivan Branko Imrović, akademski kipar, uvaženo je ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autor je respektabilnog opusa, crteža, slika i skulptura, donedavni profesor na zagrebačkoj Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn.

Svakodnevno uronjen u umjetnička zbivanja i ideje, umjetnik ostavlja svoj izvorni trag, znak nazočnosti u vremenu koje prolazi, no dopušta čovjeku koji želi da se izrazi i ostavi za budućnost osobno prosuđivanje.


Od 1978., do 2023. Imrović je nadograđivao, obogaćivao ciklus autoportreta, koje naziva „ presjek zrcaljenja i samopromatranja“, ugrađujući u likovnu kompoziciju promišljanje o svemu što ga okružuje, o svemu o čemu misli i nada se a tako se dobro i precizno, suptilno i sugestivno odražava na njegovom licu.

Ciklus portreta Ivana Branka Imrovića originalni je dnevnik čovjeka i umjetnika o prolaznosti vremena, o pokušajima i stvaranjima, o željama i moćima, o nadahnutosti i bezvoljnosti.

Vrlo zanimljiv zapis Ivana Branka Imrovića o proteklim danima, specifičan, nesvakidašnji, izazovan, usporediv s drugim dnevnicima , dinamičan, promjenljiv.

Iznimna crtačka vještina, likovna serioznost opusa ciklusa autoportreta Ivana Branka Imrovića, ključne su autorske karakteristike ovoga umjetnika.

Miroslav Pelikan