Časopis Zagreb moj grad počeo je izlaziti u ožujku 2007. Prvenstveno je povijesno-kulturnog sadržaja, koji čitateljima otvara nove poglede na prošlost i sadašnjost Zagreba dokumentarnim i fotografski bogatim prilozima u visokokvalitetnom tisku. S temama o starom Zagrebu, o aktualnim kulturnim događanjima (ne samo u Zagrebu), ali i o gospodarstvu, djeci, zdravlju, nutricionizmu, časopis dotiče bitna pitanja iz kulturnog, znanstvenog, privrednog života i društvenih događaja.

Časopis je besplatan!