Autor:
Jasminka Kovačević
[email protected]

PROGRESSU okviru projekta „Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada“ u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je osnovan Help desk za suzbijanje diskriminacije na tržištu rada namijenjen svim poslodavcima. Help desk je osmišljen kao trajna potpora poslodavcima u primjeni antidiskriminacijskih mjera i politike različitosti, ističe se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Treneri za antidiskriminaciju educirani kroz aktivnosti projekta i djelatnici HZZ-a pružat će podršku poslodavcima u vidu održavanja radionica i predavanja djelatnicima pojedinih tvrtki te savjetovanja o konkretnim slučajevima diskriminacije na tržištu rada.

Riječ je zapravo o nastavku projekta koji je prošle godine financiran iz programa PROGRESS Europske unije u 80-postotnom iznosu, dok je preostali dio novca osigurao Hrvatski zavod za zapošljavanje. Partneri HZZ bili su: Ured za ljudska prava, L&R Social Research, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Selectio.

Diskriminacija na tržištu rada temeljena na spolu, dobi, invaliditetu, religijskoj i etničkoj pripadnosti nerijetko se susreće čak i u oglasima za posao. Edukacijom poslodavci mogu naučiti prepoznati je te se osloboditi predrasuda koje vrlo često imaju, a da toga nisu niti svjesni.

vrata, ilustracija

[poll id=”34″]