Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Karlovca, Alfred Krupa, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u zemlji i svijetu,autor je značajnog opusa koga čini nekoliko ciklusa. Jedan od tih ciklusa posvećen je aktu.

Gdin Krupa, motiv akta zauzima važno mjesto u Vašem opusu.

-Žena je nadahnuće umjetnicima od prapovijesti. Osim neizmjerno moćne komponente seksualne privlačnosti, žena i njezine tjelesne forme (akt) vezane su uz duboki/temeljni simbolizam: plodnost, stvaranje, izobilje, uspjeh, zemlja, majka, božica, zavodljivost, rađanje, ljubavnica, nježnost, smrt, inspiracija, profinjenost…Niti ja nisam izbjegao privlačnosti takve likovne tematike.

Naravno, radi se o jednom sekundarnom, ali kontinuirano prisutnom segmentu rada sada već tridesetak godina.

Različito se pristupali tom motivu.

-Ovisno o ideji i raspoloženju u trenutku stvaranja pristupao sam motivu žene i akta na razno-razne načine: deskriptivno, enformelski, minimalistički, ekspresionistički gestualno…i u raznim tehnikama i formatima.Tu ima olovke, crvene krede (sanguina), sepije, laviranog tuša, sumi-e slikarstva, ulja, pastela, kombiniranih tehnika. Također bavio sam se i fotografijom, analognom (formati filma 120 i 35) i digitalnom. A manje i prostornim oblikovanjem (skulpturom).

Ponekad me “zabavljalo” opisivanje detalja poput ruku i šaka žene, ponekad samo naznačivanje tjelesne forme u obliku jedne ili samo nekoliko linija (što smatram većom vještinom od akademske deskriptivnosti koja je svakako nužna u fazi učenja, a i kasnije), a u nekim fazama sam odlazio i u ono što će netko nazvati “pornografskim” (s vremenom mi je taj termin sve bljeđi i gube mu se granice jer u konačnici sve je to temeljno prirodno i normalno).

Bilo je i ima dosta simbolističkih radova.

Radili ste sa živim modelima.

-U 1990.-tim sam lako nalazio modele, od moje djevojke, njezinih prijateljica i drugih, a danas je to sve teže (meni).Vidim povratak konzervatizma, anakronizama i hipokrizije. Da nije toga ili da živim na nekoj drugoj lokaciji na planeti moj bi opus bio značajno drugačiji.

Posebno Vas je zanimala i psiha.

-Osim ženske tjelesnosti mene je zanimala i ženska psiha, zato ćete kod mene naći uvijek neki ženski portret, od djevojaka, žena do starica.

Crtao sam njihove portrete na kavama u večerima nakon povratka s akademije, na likovnim kolonijama, na putovanjima, u Japanu… U biti mene opčinjava i nadahnjuje žena u svome totalitetu.

Aktove ste često izlagali.

-Izlagao sam svoje aktove i erotske crteže na žiriranim izložbama u inozemstvu i to dva puta na izložbi erotske umjetnosti u Londonu (Erotic Art London 2018., 2019.), te jednom u Detroitu („19th Dirty Show“, 2018.). Također sam aktove izlagao i u Parizu („Salon International des Arts Paris”, 2018.).

Jedan nešto veći ciklus aktova bio je uključen u postav moje samostalne izložbe “Moderno slikarstvo tušem – Modern Ink Painting”prošle godine u karlovačkoj gradskoj galeriji “Vjekoslav Karas”.

Miroslav Pelikan

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here