Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece ove godine organizira 9. nacionalnu konferenciju pod nazivom „Profesionalizacija udomiteljstva“.

Kako bi svakom djetetu koje je suočeno sa životom u domovima osigurali svijetliju budućnost i život u obitelji, potrebno je stvoriti povoljnije uvjete za obavljanje udomiteljstva. Na putu do tog cilja potrebna je konstantna suradnja i komunikacija dionika udomiteljstva u pronalaženju adekvatnog rješenja koje će odgovoriti na potrebe svih onih uključenih u udomiteljstvo.

Kroz izlaganja stručnjaka te zajedničku raspravu prikazat će se stvarno stanje udomiteljstva u Hrvatskoj te nastojati identificirati mogućnosti za poboljšanje udomiteljstva kao najboljeg oblika alternativne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Postojeći udomitelji suočeni su s teškim uvjetima obavljanja udomiteljstva. Za svoj rad primaju samo osobnu naknadu udomitelju čiji je iznos skroman u odnosu na stvarne potrebe udomitelja. Također, većina udomitelja u Hrvatskoj su osobe srednje i starije životne dobi te nedostaje mladih udomiteljskih obitelji koje bi nastavile s praksom obavljanja udomiteljstva. Razlog tome su upravo teški uvjeti obavljanja udomiteljstva te male naknade koje su ponekad prevelika prepreka unatoč velikoj volji i želji mlađih obitelji da postanu udomitelji i pruže djetetu njegovo osnovno pravo, a to je stabilan i siguran dom i život u obitelji.

Sukladno glavnoj temi rasprave konferencije, težište interesa udomitelja u ovom trenutku je profesionalizacija udomiteljstva. Udomitelji smatraju kako bi profesionalizacija udomiteljstva uvelike poboljšala kvalitetu obavljanja udomiteljstva jer se njome traži da se udomiteljima priznaju barem osnovna prava iz radnog odnosa, odnosno zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Samim time bi se i više mladih obitelji lakše opredijelilo za ovaj plemeniti poziv. Skrb o udomljenoj djeci zahtijeva cjelodnevnu brigu udomitelja o djetetu što nerijetko predstavlja i veliku žrtvu od strane udomitelja. Oni ulažu svoj trud i vrijeme kako bi djeci omogućili adekvatnu skrb, no nakon što njihova uloga udomitelja prestaje zbog starosti i oni sami ostaju nezbrinuti, bez radnog staža što predstavlja rizik od socijalne isključenosti i siromaštva. Kako bi se ublažili ovi rizici te razriješili problemi s kojima se udomitelji susreću, ovom konferencijom nastojat će se osvijestiti ključne dionike udomiteljstva o stvarnom stanju i potrebama udomitelja i nastojati definirati slijedeće korake prema stvaranju povoljnijih uvjeta za obavljanje udomiteljstva.

Također kao jedan vid pružanja kvalitetne podrške udomiteljima, promovirannja udomiteljstva i informiranja šire javnosti i zainteresiranih za udomiteljstvo, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece djeluje i putem Info centra za udomiteljstvo.

Info centar za udomiteljstvo se nalazi u ulici Antuna Bauera 28, u Zagrebu, pri čemu udomitelji ili zainteresirane osobe mogu zatražiti podršku ili informacije osobnim dolaskom, putem telefona 01 5565 144 ili emaila [email protected].

 

30.09. 2016. u Zagrebu, Europski dom, Jurišićeva 1/1 s početkom u 10:00 sati

 Gosti izlagači:

  • Ana Butković i Dubravka Marušić iz Ministartsva socijalne politike i mladih
  • Nikica Sečen, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce
  • Tatjana Dražilović, osnivačica udruženja „Centar za socijalnu integraciju dece i mladih Zvezda“ iz Srbije
  • Maja Laklija, Stduijski centar socijalnog rada
  • Mladenka Ravenski, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece