Početna Mozaik 797 građana pregledano u sklopu akcije KB Dubrava

797 građana pregledano u sklopu akcije KB Dubrava

U utorak 14. travnja 2015., u Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu održan je “7. Hrvatski dan prevencije raka glave i vrata” s ciljem ranog otkrivanja ove zloćudne bolesti. “Dan otvorenih vrata” u našoj zemlji dio je međunarodne akcije Tjedan svjesnosti o raku glave i vrata koju organizira Head and Neck Cancer Alliance već 18 godina.

KB Dubrava
Foto: www.kbd.hr

U sklopu hrvatske akcije, jučer je u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu pregledano 797 građana, od kojih je na daljnju dijagnostičku obradu, specijalistički pregled ili drugu medicinsku intervenciju upućeno čak 255 osoba što čini 32% pregledanih. To nesumnjivo potvrđuje potrebu za provođenje ovakvih i sličnih javno-zdravstvenih akcija i još boljeg informiranja javnosti.

Posebnost jučerašnje akcije u odnosu na ranije godine, osim apsolutno najvećeg odaziva građana do sada, ali i najvećeg broja onih koji zahtijevaju daljnji medicinski tretman, jest da se na preglede javilo značajno više mladih ljudi i osoba koje su dugi niz godina imali neku od štetnih navika koje češće dovode do pojave raka glave i vrata i koji su u posljednje vrijeme te navike promijenili. To pokazuje da svijest o čimbenicima rizika, prije svega pušenju, alkoholu i HPV infekciji, ali i mogućnostima rane dijagnostike i uspješnosti liječenja te prevenciji, postaju sve prisutniji kod naših ljudi.

Također, značajan broj građana se javio se zbog promjena na koži glave i vrata kod kojih se, nažalost, u većini ipak radilo o prekancerozi ili evidentnom karcinomu kože.

Iako su besplatni specijalistički pregledi obavljani bez prethodnog naručivanja i uputnica HZZO, zadovoljstvo uslugom i organizacijom bilo je javno iskazano na licima i komentarima svih prisutnih. Dvanaest timova liječnika i sestara u ambulantama Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KB Dubrava, uz podršku administrativnog osoblja Klinike, svi zajedno na volonterskoj osnovi, učinilo je jučerašnji dan drukčijim, korisnijim i bližim našim sugrađanima.