Zagrebačka županija izdvojit će u ovoj godini 1.080.000 kuna za pokroviteljstva, novčane donacije i pomoći udrugama i zadrugama poljoprivrednih proizvođača te gradovima i općinama za provođenje projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva. Natječaj za dodjelu navedenih sredstava otvoren je do 15. travnja 2012. godine, odnosno u pojedinim slučajevima do 15. studenog 2012. godine.

Donacije udrugama i zadrugama poljoprivrednih proizvođača dodjeljivat će se za rad udruga i zadruga kao i za provođenje edukacija i prezentacija. Također, sredstva će se dodjeljivati za gospodarske manifestacije, za poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje novih tehnologija, razvoj novih proizvoda, te za razvoj ribolova što podrazumijeva krajobrazno uređenje jezera. Pomoć gradovima i općinama s područja županije dodjeljivat će se pak za organizaciju gospodarskih manifestacija i promocija od državnog ili regionalnog značaja.

Natječaj je namijenjen udrugama poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba, lovaca, proizvođača tradicionalnih proizvoda i strojnih prstenova koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a djeluju na području Zagrebačke županije, te zadrugama koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji i djeluju isključivo na području Zagrebačke županije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a sve informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72; na broj telefona 01/6009-420, 01/6009-426 te na web stranicama Zagrebačke županije.