Početna Moj Zagreb Novosti Ukida se zimski rok za državnu maturu

Ukida se zimski rok za državnu maturu

Novi Pravilnik o polaganju državne mature predviđa neke promjene u odnosu na dosadašnji, a najvažnije među njima su ukidanje zimskog roka za polaganje državne mature i sankcioniranje nedolaska na rokove bez opravdanja ili pravodobne odjave.

“Temeljem prijedloga da se unaprijedi proces provođenja državne mature novim pravilnikom izmijenjeno je nekoliko elemenata, među kojima je najvažniji taj da više nema zimskog roka za državnu maturu”, kazao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji provodi državnu maturu Goran Sirovatka.

Naime, prema članku 15. novog Pravilnika, ispiti državne mature ubuduće će se polagati samo u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. “U zimskome roku ispitima je pristupalo tek 50-tak učenika, koji potom nisu mogli upisati željene fakultete u jesen, već su ionako morali čekati do ljeta, a trošak tog programa istodobno je iznosio 700 tisuća kuna”, pojasnio je Sirovatka.

Druga veća promjena odnosi se na sankcioniranje nedolazaka na rokove bez opravdanja ili pravodobne odjave. “Dio učenika prijavi ispit ali se ne pojavi na roku. Ubuduće će u slučaju da učenik neopravdano ne dođe na ispit, ili ga ne odjavi u propisanom roku najkasnije 20 dana prije početka ispitnoga roka, biti dužan platiti 175 kuna troškova”, kazao je Sirovatka.

Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u utvrđenom roku, učenik je dužan o razlozima izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita, a dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanoga ispita. U suprotnome se smatra da je ispitni rok iskorišten te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.

Skratio se i rok u kojemu učenici imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja troškova, i to na kalendarsku godinu u kojoj završavaju završni razred srednjega obrazovanja, dok je taj rok prije iznosio dvije godine nakon završetka srednjega obrazovanja.

Novim pravilima predviđena je još jedna značajna novost, a to je da Centar, ako ocjenjivači tijekom ocjenjivanja primijete ili imaju opravdanog razloga posumnjati na prepisivanje, ima pravo tražiti da ti učenici ponovno polažu ispit, i onda je ta ocjena konačna. Sirovatka ističe da je riječ tek o ekstremnim slučajevima, kojih nema puno. “Ujedno je to način da škole pooštre pozornost nad tijekom odvijanja ispita”, kazao je Sirovatka.

Novi Pravilnik o polaganju državne mature potpisao je 5. prosinca ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, a od 8. siječnja je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji provodi državnu maturu.

Hina

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here