Sasvim je razumljivo da dok smo u punoj snazi i radno aktivni, dok smo u takozvanim najboljim životnim godinama, posve rijetko razmišljamo o mogućim zdravstvenim komplikacijama ili zdravstvenim izazovima koji će nas prije ili kasnije sustići u trećoj životnoj dobi i sučeliti nas sa stvarnošću. Statistika pokazuje alarmantne podatke –  ishemijske bolesti srca 2018. uzrokovale su gotovo petinu svih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj. Moždani udar drugi je najčešći uzrok smrti, a rak pluća najčešći je uzrok smrti od raka, sa 67 smrtnih slučajeva na 100 000 stanovnika u 2018.  Ove informacije podsjetnik su da, unatoč našem osjećaju neuništivosti u mladosti, briga o zdravlju postaje izuzetno važna kako bismo si osigurali što bolju kvalitetu života u godinama koje dolaze.

Osobno možemo učiniti mnogo toga da ublažimo promjenjive čimbenike rizika za zdravlje – uključujući nezdravu prehranu, pušenje, konzumaciju alkohola i nedostatak tjelesne aktivnosti. Stope pušenja među odraslima u Hrvatskoj vrlo su visoke, a među adolescentima najvišima u EU-u, a velik je i udio pretilih osoba.

Briga o vlastitom zdravlju ističe se kao imperativ, a preventivno djelovanje i redoviti odlasci na preglede postaju sve značajniji, ali ne smijemo zaboraviti i na potrebu za odgovarajućom zdravstvenom skrbi u slučaju nužde. Unatoč sve većem naglasku na preventivnim mjerama, pravovremena medicinska skrb je nezamjenjiva dok prateća financijska podrška u takvim situacijama igra ključnu ulogu kako si teške trenutke ne bi učinili još težima.

ŠTO JE DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Kada je u pitanju naše zdravlje, ne bismo trebali pristajati na ikakve kompromise stoga bi nam preventivno i kurativno djelovanje trebalo biti prioritet. Dodatno zdravstveno osiguranje vrsta je zdravstvenog osiguranja koje nudi viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na standard te prava iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Sam naziv dodatno zdravstveno osiguranje objašnjava njegovu glavnu svrhu – ono osiguraniku nudi dodatne medicinske i liječničke usluge. Prirodna je nadogradnja sustava obveznog zdravstvenog osiguranja kojim se jača odgovornost svakog pojedinca u brizi za vlastito zdravlje, posebno u dijelu gdje sustav obveznog zdravstvenog osiguranja ne nudi zaštitu, ili je nudi uz dulja čekanja i na nižoj razini.

Dodatno zdravstveno osiguranje često se poistovjećuje s dopunskim zdravstvenim osiguranjem, međutim to su dvije potpuno različite vrste osiguranja i obje spadaju u kategoriju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranje koje po različitim cijenama i uvjetima nude društva za osiguranje. Dopunsko osiguranje pak “dopunjuje” troškove nadoplate osnovnog zdravstvenog osiguranja, odnosno troškove participacije pri odlasku kod liječnika,  boravka u bolnici te, ovisno o društvu za osiguranje i ugovorenoj polici, dopunsku B listu lijekova.

S druge pak strane, dodatno zdravstveno osiguranje usmjereno je prvenstveno na prevenciju bolesti i smrtnih ishoda kroz redovite preventivne preglede kod vrhunskih specijalista po vašem izboru uz znatno smanjeno vrijeme čekanja na različite specijalističke preglede.

Preventivni sistematski pregled ima za cilj pratiti zdravstveno stanje osobe kako bi se na vrijeme uočila odstupanja i nepravilnosti prije pojave kliničkih simptoma bolesti. Cjeloviti i sveobuhvatni sistematski pregledi te pristupačnija skupa dijagnostika uz mogućnost izbora najmodernijih poliklinika, pregledi i pretrage bez uputnica i lista čekanja, razne kontrolne, dijagnostičke, specijalističke i laboratorijske pretrage, samostalan odabir liječnika i medicinske usluge, korištenje iskaznice kao sredstva plaćanja… samo su neki od benefita dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Dakle, dijagnostičko-terapijske usluge za koje se u javnim ustanovama čeka više mjeseci možete dobiti odmah ili za nekoliko dana, bez uputnica i bez čekanja. Osim na sistematski pregled, ostvarujete pravo korištenja specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga. Uz to, polica može uključivati čak i manje operativne zahvate kao i ambulantnu fizikalnu terapiju. Važno je istaknuti i to da dodatno zdravstveno osiguranje možete ugovoriti samo u društvima za osiguranje uz uvjet da ste korisnik obveznog zdravstvenog osiguranja dok tek dopunsko u kombinaciji s dodatnim zdravstvenim osiguranjem jamči najbolju zdravstvenu zaštitu.

Pri ugovaranju police ispunjava se zdravstveni upitnik budući da određene bolesti i stanja mogu utjecati na visinu premije koje iznose od 20 do 50 eura mjesečno, ovisno o sadržaju police koju namjeravate ugovoriti.

Kako bi građanima dodatno približili važnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje pripremila su zanimljiv VIDEO u kojemu stručnjak za zdravstvena osiguranja, Mario Bagat odgovara na deset pitanja o ovoj vrsti osiguranja.

 

Dio građana ima ugovoreno dopunsko osiguranje preko HZZO-a, a dopunsko zdravstveno osiguranje po različitim cijenama i uvjetima nude i društva za osiguranje. Na prvi pogled sve se može činiti slično, no nije – razlike postoje i uopće nisu zanemarive. Jedna od najvažnijih razlika je u sadržaju pokrića budući da društva za osiguranje uz osnovno pokriće nude mogućnost ugovaranja i pokrića doplate za lijekove s dopunske B liste lijekova. To je osobito važno za osiguranike koji koriste lijekove s dopunske liste lijekova na kojoj se nalazi 850 lijekova i za koje doplata po jednoj kutiji lijeka može iznositi i do 125 eura.

Svakako valja istaknuti i činjenicu kako društva za osiguranje nude mogućnost ugovaranja i dodatnih pokrića koja se kao pridruženi program vežu uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja – kao što su usluge medicinskog savjetovanja, medicinski pregledi i dijagnostika, putno zdravstveno osiguranje ali i pogodnosti koje nude kroz suradnje s poslovnim partnerima i koje često uključuju popuste na usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama. Osim različitih pokrića, tu su i različite cijene formirane prema dobnim razredima čime svaki osiguranik ima veću fleksibilnost u odabiru pokrića koja odgovaraju njegovim potrebama i financijskim mogućnostima kao što su, primjerice, cjenovno pristupačnije police dopunskog zdravstvenog osiguranja za mlađe dobne skupine.

Povrh toga, društva za osiguranje imaju razgranatu mrežu prodajnih mjesta te je samim time ugovaranje dopunskog osiguranja vrlo pristupačno, od prodajnih ureda svakog pojedinog osiguratelja, preko agencija, brokera, banaka ali i online prodaja preko različitih platformi. I ono što je vrlo važno svakako je aspekt pravne sigurnost kod ugovaranja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja preko društava za osiguranje. Cijeli postupak je detaljno reguliran, transparentan, uz jasno propisan sustav predugovornog informiranja i uz neovisan nadzor regulatora pružajući različite mogućnosti pravne zaštite.

O PROJEKTU SIGURNIJE SUTRA

Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje niz godina provode aktivnosti s ciljem afirmacije i popularizacije financijske pismenosti građana na području osiguranja

Zajednički projekt financijske pismenosti pod nazivom SIGURNIJE SUTRA provode društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje već treću godinu zaredom ulažući resurse u podizanje svijesti građana o važnosti financijske pismenosti na području osiguranja. Više informacija o svemu potražite na web stranici: https://sigurnijesutra.huo.hr/ ili putem društvenih mreža Facebook: http://www.facebook.com/sigurnijesutra/  i Instagram: www.instagram.com/sigurnije_sutra

Projekt se provodi u okviru Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine