Foto: zagreb.hrZagreb će dobiti tematski park pored Glavnog kolodvora.

Pod radnim nazivom Lenucijev fitness park predstavljen je projekt uređenja novog gradskog parka u ulici Grgura Ninskog pored Glavnog kolodvora.

Na mjestu uklonjenih baraka Crvenog križa, prema idejnom projektu Branka Silađina formirat će se zatvoreni tematski park, urediti će se okolno zelenilo, parkirališni prostor sa pristupnim površinama parku i pješački most preko Miramarske ulice kao spoj sa Botaničkim vrtom.

Park će biti ograđen, a ulazi će biti iz Ulice Grgura Ninskog, Mihanovićeve ulice i perona Glavnog kolodvora.

Tema parka je stvaranje prostora za odmor, boravak i rekreaciju odraslih. Biti će postavljene sprave za rekreaciju odraslih, ispod kojih će se postaviti antitraumatska podloga, dok će preostali dio hodne plohe biti izveden u asfaltu u boji.

Osim uređenja hortikulture, zadržavajući postojeće visoko zelenilo sa travnjakom, u parku će biti ugrađene klupe za odmor i koševi za smeće, kako bi se očuvao okoliš. Park će biti pod decentnom rasvjetom i kontroliran video nadzorom.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić sa suradnicima, u društvu arhitekta Branka Silađina, predstavio je najnoviji gradski projekt u utorak, 26. veljače.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here