skupljanje-otpada_vOdluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpanog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu trebala bistupiti na snagu 1. srpnja 2014.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor održao je konferenciju za medije osvrnuvši se na primjenu Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpanog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu koja bi trebala stupiti na snagu 1. srpnja 2014, a koju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 10. sjednici, 19. prosinca 2013. godine. „ Gospodarenje otpadom jedna je od najvažnijih tema za Grad Zagreb, posebno za njegov razvoj.

”Uputit ću dopis gradonačelniku s prijedlogom da primjenu ove odluke prolongiramo do 1. siječnja 2015. godine. Naime, nadležno ministarstvo; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, nije još uvijek donijelo Uredbu kojom bi se Zakon o održivom gospodarenju otpadom mogao primijeniti. Krajnji rok za donošenje ove uredbe je 23. srpnja. Uz to, Grad Zagreb nema ni Plan gospodarenja otpadom. On je važan da bismo znali što će se događati nakon primarnog razdvajanja otpada. Treba riješiti dilemu hoće li se graditi i Centar za mehaničko – biološku obradu. Javna rasprava za Izmjene i dopune GUP-a održat će se u periodu od 16. – 30. lipnja 2014. Dok će Gradska skupština o Izmjenama i dopunama GUP-a, najvjerojatnije, odlučivati u rujnu kada ćemo, usvojiti i lokaciju za Centar za gospodarenje otpadom”, izjavio je  predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Darinko Kosor.

”Dodao jeŠto se tiče primarnog razdvajanja otpada, nismo ni za to spremni. Nemamo dovoljno reciklažnih dvorišta, lokacija za kompostane, a nemamo niti dovoljno spremnika u koje bi građani mogli odlagati otpad prema novoj Odluci. Kad sve ovo zbrojimo, odgoda od 6 mjeseci koju predlažem trebala bi biti dovoljna za rješavanje većine od ovih problema”, dodao je.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here